Tompat logo info@tompat.cz 776 101 472

Nejčastější otázky

Exkluzivní smlouva ano či ne?

Všeobecné povědomí je takové, že skutečně dobrý a oboustranně výhodný obchod probíhá vždy na základě smlouvy. Exkluzivní smlouva je závazek nejen pro prodávající stranu, ale především pro realitní kancelář.

Na co lze ze zákona získat hypotéku?

Poskytuje se na koupi či výstavbu nemovitosti, dále na její rekonstrukci, modernizaci či opravy (např. pro rodinný dům a byt v osobním vlastnictví, rekreační objekt pro individuální rekreaci, bytový dům, provozní dům, stavební pozemek – avšak jen za určitých podmínek, ostatní podnikatelské objekty a jednoduché stavby).

Na co se hypotéka nevztahuje?

Na movité věci /např. automobil, nábytek apod./, na investici do nemovitosti v zahraničí a na převzetí členského podílu na družstevní byt.

Jaké jsou základní podmínky pro získání hypotéky?

Především je třeba zdůraznit, že hypoteční úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. To znamená, že případný příjemce hypotečního úvěru musí svůj úvěr, který je poskytnut na zákonem stanovené účely, zaručit buď nemovitostí, kterou již vlastní, nebo nemovitostí, kterou si bude případně pořizovat. Každý poskytovatel hypotečního úvěru zkoumá schopnost dané fyzické či právnické osoby hypotéku splácet (např. ověřuje výši Vaší mzdy, zadluženost a u firem její zisky, plány apod.).

Jaké fyzické osoby mohou žádat o hypoteční úvěr?

Osoby zletilé a schopné právních úkonů. Největší šanci získat hypoteční úvěr mají osoby se stálým příjmem (nesmí být ve zkušební době, nezaměstnaní apod.).

Může si pořídit hypotéku pouze jeden z manželů?

Za trvání manželství nemůže získat hypotéku jen jeden z manželů, hypotéka se poskytuje oběma manželům a nabytá nemovitost se stává jejich společným majetkem.

Jak dosáhnout na hypotéku, když příjmy svobodného člověka bance nestačí?

Lze jako spolužadatele uvést rodiče, a tím lze zvýšit celkový příjem žadatelů. Vlastníkem nemovitosti však rodiče nemusí být.

Kdy by měl člověk splatit hypotéku?

V produktivním věku, tedy do 65 let.

Může si cizinec koupit byt v ČR?

Příslušník státu EU ano, příslušník ostatních států podle uzavřených smluv s jednotlivou zemí.

Proč nabízet svoji nemovitost přes realitní kancelář?

Realitní kancelář má mnohem větší možnosti inzerce nemovitosti a tím pádem také nalezení případného zájemce. Inzerujeme na speciálních internetových realitních serverech, časopisech, kam běžný občan nemá vůbec přístup (nebo je tento přístup značně finančně náročný). Jako běžný občan nemáte takové možnosti a mnohdy ani zkušenosti na trhu nemovitostí. A proč marnit svůj čas i peníze, když to může udělat realitní kancelář za Vás. A ještě Vás to nemusí nic stát.

Platí se nějaké peníze předem?

Naše realitní kancelář si neúčtuje nikdy žádné peníze ani poplatky předem. Provize jsou splatné až při dokončení obchodního případu.

Je lepší nabízet svoji nemovitost pomocí jedné či více realitních kanceláří?

Vždy je lepší zadat prodej nebo pronájem své nemovitosti pouze jedné realitní kanceláři a to té, kterou si nejdříve pečlivě vyberete. Pokud takto zadáte svoji nemovitost pouze jedné kanceláři, nejen že tato kancelář má větší možnosti inzerce výhradně zadané nemovitosti, ale především realitní kancelář věnuje výhradně zadaným zakázkám větší pozornost oproti ostatním (těm nevýhradně zadaným).

Co když se nemovitost neprodá či nepronajme? Platím nějaké poplatky?

Ne! Spolupracujeme za Vás až do doby realizace obchodu na své náklady a riziko a v případě, že prodej Vaší nemovitosti není zakončen úspěchem, neseme náklady sami.