Financování

Financování

Rádi vám pomůžeme s vhodným financováním nemovitosti. Externě spolupracujeme s finančním poradcem, který vám navrhne a zařídí optimální finanční řešení či hypotéku.

S kým spolupracujeme

S kým spolupracujeme

Česká spořitelna
Komerční banka
Modrá pyramida
Unicredit Bank
Hypoteční banka
GE Money

Co je hypotéka?

 • Hypotékou je spotřebitelský úvěr na bydlení, který je poskytnut bankou a je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území ČR.
 • Hypoteční úvěr je splácen pravidelnými splátkami dle dohodnutého kalendáře. Nejčastější variantou jsou pravidelné měsíční anuitní splátky, kterými platíte úroky a i umořujete půjčenou částku.
 • Po celou dobu trvání úvěru jste stále majitelem nemovitosti, financující banka zde má pouze zástavní právo, které pochopitelně zaniká po úplném splacení hypotéky.
 • Hypotéka vám nijak neomezuje užívání nemovitosti, pouze prostřednictvím zástavního práva zabraňuje jejímu převodu a banka si tak chrání svou nesplacenou půjčku.

Na jaký účel je možné hypotéku použít?

 • koupě nemovitosti
 • vypořádání SJM
 • vypořádání dědictví
 • rekonstrukce
 • výstavba
 • přístavba
 • dostavba
 • nástavba
 • vestavba
 • modernizace
 • oprava
 • zpětné proplacení proinvestovaných financí / kupní ceny
 • financování mobilního domu
 • financování domácích fotovoltaických elektráren
 • převzetí dluhu
 • refinancování hypotečního úvěru
 • refinancování překlenovacího úvěru ze stavebního spoření
 • refinancování úvěru ze stavebního spoření
 • refinancování jiného účelově poskytnutého úvěru, půjčky (i od fyzické osoby)
 • refinancování vlastních prostředků

Co lze hypotékou financovat?

 • rodinný dům
 • bytový dům
 • koupě družstevního podílu
 • rekreační chatu nebo chalupu
 • byt v osobním vlastnictví
 • stavební pozemek
 • mobilní dům
 • domácí fotovoltaická elektrárna

Kdo může hypotéku získat?

 • fyzická osoba
 • osoba starší 18 let
 • maximální věk žadatele je většinou 70 let (individuálně lze splatnost prodloužit)
 • občan ČR
 • cizinec s trvalým / přechodným pobytem na území ČR
 • na nemovitost - zejména občan EU s přechodným pobytem na území ČR

Jak vysokou hypotéku lze získat?

 • do 90% vašeho záměru (v případě další zástavy lze získat „100%“ hypoteční úvěr)
 • s ohledem na tržní hodnotu nemovitosti
 • s ohledem na příjmy prokazující možnost hypotéku splácet

Jaké příjmy můžu prokázat ke splácení úvěru?

 • Fyzická osoba nepodnikatel
  • Příjmy z hlavního pracovního poměru
  • Příjmy z vedlejšího pracovního poměru (DPP a DPČ)
  • Příjmy z pronájmu nemovitostí
  • Ostatní příjmy (mateřská, rodičovská, alimenty atd.)
 • Fyzická osoba podnikatel
  • Příjmy z podnikání
  • Zohlednění obratu podnikatele

Jak dlouho můžu hypotéku splácet?

Pokud máte zájem o hypotéku, bude ji s vámi banka uzavírat na pevně stanovenou dobu splácení. Ta je:


 • min. doba 5 let
 • max. doba 30 let
 • s ohledem na příjmy prokazující možnost hypotéku splácet
 • maximální doba je omezena věkem nejstaršího žadatele, kdy banky většinou požadují, aby byla hypotéka splacena do 70 let nejstaršího žadatele. (individuálně lze splatnost prodloužit)

Můžu hypotéku splatit i dříve něž je sjednáno?

Ano, hypotéku lze prostřednictvím mimořádných splátek splatit i dříve. Máte několik možností:


 • ze zákona lze každý rok k výročí smlouvy splatit až 25% z půjčené částky
 • při změně úrokové sazby bance splatit libovolnou část úvěru
 • kdykoli v průběhu fixace, ale je zde riziko započítání sankce ze strany banky
 • splacení hypotéky v případě prodeje nemovitosti

Jak dlouho vyřízení hypotéky trvá?

Celý proces vyřízení hypotéky, rozdělíme do tří částí:


 • příprava podkladů
  Pro žádost o hypotéku je potřeba připravit některé nezbytné doklady. Čas potřebný pro přípravu podkladů záleží pouze na vás a bez komplikací lze všechno připravit během 1 - 2 týdnů.
 • schvalovací řízení
  Na posouzení předložených podkladů je potřeba, dle závažnosti vašeho záměru, počítat obvykle s průměrnou dobou 2 týdnů. Po uplynutí této doby je pro vás připraven nejen výsledek schvalovacího řízení, ale také smluvní dokumenty.
 • splnění podmínek pro čerpání hypotéky
  Čerpání hypotéky probíhá po splnění podmínek definovaných úvěrovou smlouvou, zejména po podání návrhu na vklad zástavního práva / jeho zapsání na katastr nemovitostí.

Celý proces tedy v závislosti na vaší rychlosti a pochopitelně volbě produktu může trvat 3 - 6 týdnů. Spolupráce s naším hypotečním specialistou a jeho odborná pomoc napomůže ke zkrácení doby potřebné k vyřízení vašeho záměru

Exkluzivní smlouva ano či ne?

Všeobecné povědomí je takové, že skutečně dobrý a oboustranně výhodný obchod probíhá vždy na základě smlouvy. Exkluzivní smlouva je závazek nejen pro prodávající stranu, ale především pro realitní kancelář.


 • Naší prioritou je přednostní prezentace nemovitostí nabízených na základě sepsané exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy.
 • V případě exkluzivních nabídek se na realitních serverech stejná nemovitost neobjevuje několikrát s různými cenami a poptávající klienti dávají takovým nabídkám jednoznačně přednost před ostatními.
 • Majitel nemovitosti má průběžný přehled o postupu prodeje - jeho nemovitosti se dostává prvotřídní péče.
 • Exkluzivní smlouva zaručuje stoprocentní serióznost prodeje - kupující má jistotu, že vybraná nemovitost není paralelně rezervována v jiné realitní kanceláři, a má tak zaručeno prvenství při prodeji.
 • Exkluzivní zprostředkovatelská smlouva dává prodávajícímu status VIP klienta.
 • Makléř má k obchodu s exkluzivní nabídkou zcela osobní přístup.
 • Exkluzivní smlouva dává makléři i spolupracujícímu advokátovi možnost operativní přípravy všech potřebných smluv během jednotlivých fází prodeje – díky atmosféře klidu a jistoty je celá transakce rychlejší a přehlednější.
 • V případě neobývaných nemovitostí může majitel exkluzivní nabídky rozhodnout o dočasném předání klíčů svému osobnímu makléři – šetří tím svůj čas.
 • Respektujeme akceptovatelné podmínky prodeje stanovené majiteli nemovitostí.

Na co lze ze zákona získat hypotéku?

Poskytuje se na koupi či výstavbu nemovitosti, dále na její rekonstrukci, modernizaci či opravy (např. pro rodinný dům a byt v osobním vlastnictví, rekreační objekt pro individuální rekreaci, bytový dům, provozní dům, stavební pozemek – jen za určitých podmínek, ostatní podnikatelské objekty a jednoduché stavby).

Na co se hypotéka nevztahuje?

Na movité věci (např. automobil, nábytek apod.), na investici do nemovitosti v zahraničí a na převzetí členského podílu na družstevní byt.

Jaké jsou základní podmínky pro získání hypotéky?

Především je třeba zdůraznit, že hypoteční úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. To znamená, že případný příjemce hypotečního úvěru musí svůj úvěr, který je poskytnut na zákonem stanovené účely, zaručit buď nemovitostí, kterou již vlastní, nebo nemovitostí, kterou si bude případně pořizovat. Každý poskytovatel hypotečního úvěru zkoumá schopnost dané fyzické či právnické osoby hypotéku splácet (např. ověřuje výši vaší mzdy, zadluženost a u firem její zisky, plány apod.).

Jaké fyzické osoby mohou žádat o hypoteční úvěr?

Osoby zletilé a schopné právních úkonů. Největší šanci získat hypoteční úvěr mají osoby se stálým příjmem (nesmí být ve zkušební době, nezaměstnaní apod.).

Může si pořídit hypotéku pouze jeden z manželů?

Za trvání manželství nemůže získat hypotéku jen jeden z manželů, hypotéka se poskytuje oběma manželům a nabytá nemovitost se stává jejich společným majetkem.

Jak dosáhnout na hypotéku, když příjmy svobodného člověka bance nestačí?

Lze jako spolužadatele uvést rodiče a tím lze zvýšit celkový příjem žadatelů. Vlastníkem nemovitosti však rodiče nemusí být.

Kdy by měl člověk splatit hypotéku?

V produktivním věku, tedy do 65 let.