Tompat logo info@tompat.cz 776 101 472

Informace pro prodávající

Jsem prodávající a chci vědět, jak bude prodej nemovitosti probíhat:

Jdeme dál - Tak jak tedy na to?

Zjistime současný právní stav!
Osobní vlastnictví a vlastnictví družstevní mají svá specifika. Pro prodej je nutné připravit písemné podklady, shromáždit nabývací tituly (kupní smlouvu, darovací smlouvu, usnesení o dědictví, dohodu o převodu družstevního podílu), zjistit případná omezení vlastnického práva (zástavní práva, věcná břemena, ale i specifikace spoluvlastnictví...) a vyhnout se případným potížím. Víte jak se vypořádat s věcným břemenem, zástavním právem a jak vyřešit spoluvlastnictví? Já ano, pojďme tedy do toho společně.

Uklidíme!
Jistě to znáte: "oko kupuje". Kupující chce nemovitost vidět jako tu svojí vysněnou, uklizenou, odosobněnou. Moderně se tato metoda nazývá HOME STAGING - příprava nemovitosti na prodej. Rozhodně to doporučuji nepodceňovat. Víte, jak na to? Já ano, rád Vám s ním pomůžu :-)

Příprava prezentace včetně profesionálních fotografii.

Připravíme prezentaci tak, aby o nemovitosti vypověděla co nejvíce.

Dle domluvy může prezentace obsahovat:

A jde se inzerovat!
Z výše uvedených podkladů zpracujeme ty nejkvalitnější fotografie, ve studiu vše nastříháme, ozvučíme a otitulkujeme video, zpracujeme půdorys nemovitosti s 360° fotografiemi, obdržíme 3D sken nemovitosti. To vše samozřejmě exportujeme na nejnavštěvovanější realitní portály. Máte na to čas? Já ano :-)

Připravujeme osobní prohlídku nemovitosti.
Pro prodej nemovitosti jsme udělali vše. Zájemce vidí nemovitost v nejmenších detailech. Nabídkou jsme zacílili na přesný okruh zájemců, kteří už půjdou na osobní prohlídku s přesnou představou.

Šťastná věta - "... my to chceme"
Skvělé - zájemcům se nemovitost líbí. Začíná právní maraton: prověření a doložení právního stavu nemovitosti:

TAK NEVÁHEJTE A ZAVOLEJTE MI, SPOLU TO ZVLÁDNEME :-)

VOLEJTE – 776 101 472