Ke stažení

Ke stažení

Zde si můžete stáhnout všechny potřebné daňově a stavební formuláře.

Daň z nemovitých věci

Přiznání k dani z nemovitých věcí

PDF

142 kB

Stáhnout

Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí

PDF

322 kB

Stáhnout

List k dani ze staveb a jednotek

PDF

122 kB

Stáhnout

List k dani z pozemků

PDF

122 kB

Stáhnout

Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek

PDF

105 kB

Stáhnout

Příloha k listu k dani z pozemků

PDF

480 kB

Stáhnout

Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

PDF

147 kB

Stáhnout

Daň z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

PDF

692 kB

Stáhnout

Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob

PDF

718 kB

Stáhnout

Daň z nabytí nemovitých věci

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

PDF

205 kB

Stáhnout

Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

PDF

296 kB

Stáhnout

Příloha č. 1 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí typ N

PDF

564 kB

Stáhnout

Příloha č. 1 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí typ J

PDF

562 kB

Stáhnout

Příloha č. 2 - pozemek

PDF

602 kB

Stáhnout

Příloha č. 2A - byt a nebytový prostor

PDF

217 kB

Stáhnout

Příloha č. 2B - garáž a doplňková stavba

PDF

178 kB

Stáhnout

Příloha č. 2C - rodinný dům a chalupa

PDF

207 kB

Stáhnout

Příloha č. 2D - chata

PDF

194 kB

Stáhnout

Přiznání k dani z nabytí nem. věcí při nabytí vlastnictví k nem. věci osvobozeného od daně

PDF

208 kB

Stáhnout

Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nem. věcí při nabytí vlastnictví osvobozeného od daně

PDF

701 kB

Stáhnout

Stavební úřad - dokumenty a formuláře

Ohlášení stavby

PDF

59 kB

Stáhnout

Ohlášení odstranění

PDF

53 kB

Stáhnout

Oznámení o užívání stavby

PDF

74 kB

Stáhnout

Oznámení stavebního záměru

PDF

152 kB

Stáhnout

Oznámení změny v užívání stavby

PDF

49 kB

Stáhnout

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

PDF

72 kB

Stáhnout

Žádost o dodatečné povolení stavby

PDF

58 kB

Stáhnout

Žádost o stavební povolení

PDF

56 kB

Stáhnout

Žádost o územní souhlas

PDF

53 kB

Stáhnout

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

PDF

72 kB

Stáhnout

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

PDF

52 kB

Stáhnout

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

PDF

51 kB

Stáhnout

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

PDF

59 kB

Stáhnout

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

PDF

69 kB

Stáhnout

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

PDF

60 kB

Stáhnout