Tompat logo info@tompat.cz 776 101 472

Ke stažení

Daň z nemovitých věcí Velikost
Přiznání k dani z nemovitých věcí (PDF) 142 kB
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí (PDF) 322 kB
List k dani ze staveb a jednotek (PDF) 122 kB
List k dani z pozemků (PDF) 122 kB
Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek (PDF) 105 kB
Příloha k listu k dani z pozemků (PDF) 480 kB
Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (PDF) 147 kB
Daň z příjmů fyzických osob Velikost
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (PDF) 692 kB
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob (PDF) 718 kB
Daň z nabytí nemovitých věcí Velikost
Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (PDF) 205 kB
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (PDF) 296 kB
Příloha č. 1 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí typ N (PDF) 564 kB
Příloha č. 1 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí typ J (PDF) 562 kB
Příloha č. 2 - pozemek (PDF) 602 kB
Příloha č. 2A - byt a nebytový prostor (PDF) 217 kB
Příloha č. 2B - garáž a doplňková stavba (PDF) 178 kB
Příloha č. 2C - rodinný dům a chalupa (PDF) 207 kB
Příloha č. 2D - chata (PDF) 194 kB
Přiznání k dani z nabytí nem. věcí při nabytí vlastnictví k nem. věci osvobozeného od daně (PDF) 208 kB
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nem. věcí při nabytí vlastnictví osvobozeného od daně (PDF) 701 kB
Stavební úřad – dokumenty a formuláře Velikost
Ohlášení stavby (PDF)   59 kB
Ohlášení odstranění (PDF)   53 kB
Oznámení o užívání stavby (PDF)   74 kB
Oznámení stavebního záměru (PDF) 152 kB
Oznámení změny v užívání stavby (PDF)   49 kB
Žádost o povolení předčasného užívání stavby (PDF)   72 kB
Žádost o dodatečné povolení stavby (PDF)   58 kB
Žádost o stavební povolení (PDF)   56 kB
Žádost o územní souhlas (PDF)   53 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (PDF)   72 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (PDF)   52 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (PDF)   51 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (PDF)   59 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (PDF)   69 kB
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (PDF)   60 kB